2007-07-28

Utställning: Henry Eriksson

Utställning av Henry Eriksson, hedersmedlem i Ludvika fotoklubb på Hammarbacken 28 juli - 19 augusti.

Foto från vernissagen av: Bertil Ärnlöv

Henry funderar över en bild av sin Farmor och en bild av en ung Anna Lindh.
Henry Eriksson i samspråk med Ove Andersson.
Utställarna Henry Eriksson och Staffan Lindh.
Ove Andersson betraktar Henrys Bilder.
"Vad menar Du där?" Jenny Enkel i diskussion med utställaren.
Henry funderar över en bild av sin Farmor och en bild av en ung Anna Lindh.