2022-02-16

Årsmötet avklarat

Ikväll genomfördes årsmötet för 2022 och en ny styrelse valdes. Ett stort tack riktar vi till vår avgående ordförande Tobbe Arnesson för hans insats för klubben. Till ny ordförande valdes Linus Jern. Styrelsen i sin helhet ser ut som följer:

Ordförande        Linus Jern
Vice ordförande Hans Esselöv
Sekreterare       Yvonne Carlsson
Kassör               Leif Ekelund 

Ledamöter:
Ronnie Persson
Sara Montelius

Övriga:
Suppleanter                Thomas Holmgren, Stina Montelius