2011-03-27

Utställning i Konsthallen

Kultur-och Fritids Gigi Karlestedt öppnade utställningen.
Bosse Häggströms björnbilder tilldrog sig berättigat intresse.
Sofie Hellgrens fatasifulla naturbiolder imponerade. 24-åriga Sofie var yngste utställare. 88-årige Henry Eriksson den verklige veteranen i sammanhanget.
Gigi Karlstedt och vår ordförande Thoriold Jonsson utgör fond till den obligatoriska vernissagecidern.


2011-03-16

Sven-Erik Nord

Sven-Erik visar två bildprogram, ett analogt och ett digitalt. Naturfoto är nog ingen djärv gissning.
Henry Eriksson och Sofie Hellgren.


2011-03-12

Galleri Hagström, Gamla Stan

LFK-medlem Göran Persson ställer ut på Galleri Hagström i Gamla Stan 12-18.e mars.


2011-03-02

Henry Eriksson

Henry Eriksson, 88, digitaliserad och föga teknikrädd.
Henry Eriksson och Maria Norgren lägger upp kvällens program.
En andäktigt lyssnande publik.