2010-04-28

Grangärde FK

Mats Räms från Grangärde Fotoklubb kom och presenterade sig och klubbens verksamhet.

Foto: Bertil Danielsson

2010-04-12

Våga smida

Alla foton: Bertil Danielsson


Smeden Jan-Olov Jönn poserar.
Emma vid städet.
Thorild Jonsson, Kjell Gustavsson, Per Sjöberg.
Bernt och Thorild.
Emma smider.