2009-06-07

Svartvita salongen

Svartvita Salongen 2009 Hammarbacken Ludvika

Bilderna har Bertil Danielsson tagit.

Stina Montelius fick plakett för en av sina bilder som här visas upp av  Jan Lundqvist.
Mats Lindström lyssnar till juryutlåtandet beträffande en av sina bilder.
Mats Lindström Falu FK  men bördig från Persbo fick såväl diplom som plakett och hade alltså skäl att se så här glad ut.
Vimmelbilder...

Det fanns mycket intressant tittgods att närstudera vid Svartvita salongen, vilket kanske framgår av bilden...