2013-02-28

Mary-Anne Mahlberg

Mary-Annes kväll.
Intressant och djuplodande i våra förfäders förehavanden. 
Även bilder med enbart fina fotografiska värden, såsom komposition och ljus.
Tack för onsdag-kväll Mary-Anne, men även Lars.

ove p

2013-02-24

Ruinturisterna i farten

LFK-sektionen ruin & förfall har idag varit ute på nya äventyr. Här var det dock stopp.

Foto: Tobbe Arnesson


Här gick det däremot att krypa in, det tog sin stund att langa in alla kameror, stativ och väskor.

Foto: Tobbe Jonsson


3½ timme senare var vi ute i solen igen och kunde njuta en fika med många intressanta bilder på minneskorten.

Foto: Tobbe Arnesson


Efter fikat undersöktes ett närbeläget ödehus.

Foto: Tobbe Arnesson


Samt ett helt område med dito byggnader, här exponerades även en eller annan ruta analog film.

Foto: Tobbe Arnesson


Tack för idag kära förfall!

Foto: Tobbe Arnesson
 

2013-02-13

Årsmöte

En snabb rapport från årsmötet:

År 1979 invaldes Sven-Erik Nord i styrelsen för Ludvika fotoklubb, den gången som kassör. Halva sitt liv har han sedan funnits i styrelsen, på senare år som "övrig ledamot". Hans kunskaper och hans fantastiska minne har varit klubben till stor nytta vid t.ex. ihopsättandet av program.
De senaste åren har klubben fått en glädjande stor tillströmning av unga entusiastiska medlemmar. Sven-Erik ville då avstå sin plats till förmån för någon yngre. Så skedde också.


Sven-Erik Nord blev avtackad  med applåder och bokverk efter sina 34 år.
Ordförande för mötet blev Thorild Jonsson, som även förblev ordförande för klubben under 2013. Som vice ordförande tillsattes Ove Pettersson för 2013 och 2014.

Leif Ekelund omvaldes som kassör för ytterligare två år, 2013-2014.

Som sekreterare för både mötet och föreningen under 2013 valdes Yvonne Carlsson.

Övriga ledamöter blev Pär Sjöberg (2013), Jan Lundquist (2013) samt Ronnie Persson (2013-2014). Som suppleanter valdes Tobbe Jonsson (2013) och Tobbe Arnesson (2013-2014).

Övriga poster är samtliga valda för enbart 2013 och valdes enligt följande:
Klubbmästare: Stina Montelius
Revisorer: Jan-Olov Brask och Jan-Olov Schröder
Valberedning: Monica Storbacka och Willy
Tävlingskommitté: Ronnie Persson och Jan Lundquist
Mörkrummskommitté: Stina Montelius och Leif Ekelund
Utställningskommitté: Leif Ekelund, Jan Lundquist, Tobbe Arnesson, Ronnie Persson och Krister
Materialförvaltare: Tobbe Jonsson
Hemsideförvaltare: Tobbe Arnesson

2013-02-04

Mörkrumskurs #3

Mörkrumskursens tredje installation blev mer eller mindre en kopia av den andra, vi fastnade med kopiering hela kvällen. Fyra förstoringsapparater var igång samtidigt och det blev lite lätt virrigt när det var OK att tända lyset och inte, men allt avlöpte utan incidenter.

Vår eminente lärare Jan granskar negativ.
Leif letar bild för kopiering.
Torbjörn i högsta hugg med saxen.


Samtliga foton: Tobbe Arnesson