2014-02-26

Årsmöte

Tjugofyra fotovänner anslöt till kvällens årsmöte, väldigt bra att så många engagerar sig!


Thorild valdes som ordförande för mötet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.


Thorild hade bett att få ersättas som ordförande för klubben, efter sex år på posten, och tackades av med blommor.
Vilket så klart dokumenterades från flera håll.Efter mötet vankades tårta.

Sedan såg vi delar av Riksfotoutställningen.
Utanför klubblokalen är snön borta.
Ett kort sammandrag av vad som förhandlades på mötet, ej justerat:
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk genomgång från 2013, allt godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • Årsavgiften förblir densamma, dvs. 300,- för familj, 250,- för vuxen och 150,- för ungdom och pensionär.
 • Till ny ordförande valdes Tobbe Arnesson.
 • Sekreterare och ordinarie ledamöter omvaldes.
 • Tobbe Jonsson stannar som suppleant och fick sällskap av Åsa Andersson.
 • Klubbmästare, revisorer, valberedning, tävlingskommitté, mörkrumskommitté samt hemsidesförvaltare förblev desamma.
 • Posten revisorssuppleant ströks dock ehuru vi inte tidigare utsett någon sådan och årsmötet fann inte heller att behov finns.
 • Även tjänsten materielförvaltare ströks.
 • Till utställningskommittén valdes Thorild Jonsson, Christer Byström, Leif Ekelund, Ronnie Persson, Tobbe Jonsson, Ove Pettersson samt Jan Lundquist.
 • Under övriga frågor behandlades bl.a. att klubben kommer åta sig fotouppdrag från föreningar etc. gratis. Mer om det i separat inlägg kommer.

  Det kommande 75-års jubileet diskuterades och utställningskommittén ska driva frågan.

  Tobbe Jonsson ska göra en översyn över klubblokalen beträffande möblering och möbler, nuvarande hopkok är opraktisk vid studiofotografering samt vid större sammankomster.

  En kamratgrupp i grundläggande kamerateknik föreslogs och Ove Pettersson åtog sig det, anmäl eventuellt intresse till honom!

2014-02-12

Tema rörelse

Ikväll visade medlemmarna bilder på temat rörelse, nedan en kollektion från Ronnie Persson.

2014-02-08

Vernissage

Idag öppnade vi vår utställning på Konsthallen i Ludvika Folkets Hus.
Blommor och bilder.
Vice ordförande Ove Pettersson.
Kommunens Kultursekreterare Birgitta "Giggi" Karlestedt.
Prerna och Ove.
Ordförande Thorild Jonsson.
Tidningen var på plats och gjorde reportage.
Hallen med några av alla besökare.
17 fotografer ställer ut 60 bilder. Här Henrik Larsson.
Tobbe Arnesson.
Rowsitha Jonsson.
Jan Ahlén.

Åsa Andersson.
Jan-Olov Hedblad.
Bo Häggström.
Ragnvald Torstensson.
Ronnie Persson.
Torbjörn Jonsson.

Fredrik Risberg.
Thorild Jonsson.
Prerna Bihani.
Jan Lundquist.
Yvonne Carlsson.
Stina Montelius.
Krister Byström.
Ove, Linus och Helena.Utställningen hänger uppe till och med den 1:a mars. Se första bilden för öppettider.