2011-09-28

Oskar Webrell


På mötet den 28 september hade Fotoklubben besök av Oskar Webrell. Han studerar på gymnasieskolans estetprogram i Ludvika. Hans huvudämne är teater, men har foto som ett tillvalsämne. Där får han uppgifter och Oskar visade oss hur han löst den att göra en fotografisk replik på Vermeers målning "Flicka med pärlörhänge" från 1665. Det gällde att hitta en porträttlik flicka, att leta i mormors garderob efter passande kläder och att försöka efterlikna ljussättningen. Resultatet imponerade stort på mötet, liksom den unge Oskars obesvärade sätt att presentera sig och sina bilder.

Sedan visade Oskar vilken typ av bilder han helst tar när han är "ledig". Naturen är en stor inspirationskälla och där hittar han både former och färgsammansättningar som blir till vackra och intressanta bilder. Men även stilleben, gärna inomhus är också ett omtyckt fotomotiv.