2024-02-08

Kort från årsmötet


 Igår avhölls föreningens årsmöte. Mötet avhandlades och därefter bjöd föreningen på tårta medan vi tittade på lite bilder.

Linus Jern omvaldes till ordförande för föreningen. Nya i styrelsen är Ulrik Törnqvist och Snezhana Veljanovska.