2011-03-02

Henry Eriksson

Henry Eriksson, 88, digitaliserad och föga teknikrädd.
Henry Eriksson och Maria Norgren lägger upp kvällens program.
En andäktigt lyssnande publik.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar