2011-04-20

Foto åt Studieförbundet

Hur blev det? Thorild Jonsson kontrollerar att han fick tangostegen med på sin bild.
Kurbitsmålare i "korseld" mellan Thorild Jonssons och Torbjörn Jonssons kameror.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar