2011-11-09

Torbjörn Jonsson


Torbjörn Jonsson är en av de yngre i klubben och en flitig besökare på våra träffar. Nu fick vi ta del av hans fotograferande. Han attackerar de flesta motivområden på ett imponerande sätt och fortsätter ofta sitt bildskapande i datorn. Att det är viktigt att plåta sina kompisar har han förstått. Det var ett välkomponerat och intressant program. Vi tackar och bugar. Efter fikat fick vi en överraskning i form av en packe bilder av Mikael Rosenberg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar