2013-02-13

Årsmöte

En snabb rapport från årsmötet:

År 1979 invaldes Sven-Erik Nord i styrelsen för Ludvika fotoklubb, den gången som kassör. Halva sitt liv har han sedan funnits i styrelsen, på senare år som "övrig ledamot". Hans kunskaper och hans fantastiska minne har varit klubben till stor nytta vid t.ex. ihopsättandet av program.
De senaste åren har klubben fått en glädjande stor tillströmning av unga entusiastiska medlemmar. Sven-Erik ville då avstå sin plats till förmån för någon yngre. Så skedde också.


Sven-Erik Nord blev avtackad  med applåder och bokverk efter sina 34 år.
Ordförande för mötet blev Thorild Jonsson, som även förblev ordförande för klubben under 2013. Som vice ordförande tillsattes Ove Pettersson för 2013 och 2014.

Leif Ekelund omvaldes som kassör för ytterligare två år, 2013-2014.

Som sekreterare för både mötet och föreningen under 2013 valdes Yvonne Carlsson.

Övriga ledamöter blev Pär Sjöberg (2013), Jan Lundquist (2013) samt Ronnie Persson (2013-2014). Som suppleanter valdes Tobbe Jonsson (2013) och Tobbe Arnesson (2013-2014).

Övriga poster är samtliga valda för enbart 2013 och valdes enligt följande:
Klubbmästare: Stina Montelius
Revisorer: Jan-Olov Brask och Jan-Olov Schröder
Valberedning: Monica Storbacka och Willy
Tävlingskommitté: Ronnie Persson och Jan Lundquist
Mörkrummskommitté: Stina Montelius och Leif Ekelund
Utställningskommitté: Leif Ekelund, Jan Lundquist, Tobbe Arnesson, Ronnie Persson och Krister
Materialförvaltare: Tobbe Jonsson
Hemsideförvaltare: Tobbe Arnesson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar