2013-05-29

Makrokurs del 3

Igår kväll var det rena datorträffen på klubben när vi tittade på fokusstacking.
Linus fotar en stackingserie.


Vi tittade närmare på programmet Zerene Stacker samt fototekniker.

Då skärpedjupet blir extremt kort i makrosammanhang, finns en teknik som slår samman flera bilder -som har lite förskjutet fokus- till en enda bild med stort skärpedjup. För att fota denna serie är det först och främst viktigt att komma ihåg att i ett av ändlägena kommer bildutsnittet vara mindre än i det andra. Komponera därför bilden med det mest inzoomade ändläget.

Vid större objekt funkar det bra att flytta fokuspunkten något mellan varje bild, antingen fokus ändras manuellt direkt på objektivet eller via dator kopplad till kameran.

Vid högre förstoringsgrader är det enklare att flytta antingen kameran eller objektet i förhållande till varandra. Här kommer ett koordinatbord i stil med Proxxon KT 70 eller ett linjärbord med mikrometerskruv (vanligen fabrikat Newport) väl till hands.

Hur många bilder och hur tätt beror på förstoringsgrad och bländare, men kom ihåg att diffraktionen och därmed skärpeförlusten ökar snabbt vid små bländare och höga förstoringar. Ofta är det bättre att välja en stor bländare och fota i tätare steg.

Fem-M pratade vi också om, det är de fem sakerna som måste ställas manuellt på kameran: Fokus, ISO, vitbalans, slutartid och bländare. Hela stackingserien måste vara fotad med samma exponering. Välj ett ljust parti i din bild och ställ in exponeringen efter denna, så inte något parti blir utfrätt. Även omgivningens ljus måste vara konstant, en dag med mycket vind och moln som rör sig för solen kan ställa till det rejält. Eftersom stackingprogrammet inte klarar av råfiler kan kameran lika gärna ställas i Jpeg-läge så slipper du dels en konvertering och dels tar filerna mindre plats - det går ändå inte att göra så mycket annat med 100 bilder där fokus ligger "fel".

Kort om Zerene Stacker:

Programmet kostar 740,- men finns i en prova på-version som är gratis i 30 dagar. Det finns även andra program för detta inklusive Adobe Photoshop, men bland framförallt insektsfotografer verkar Zerene Stacker vara det bästa.

1) Klicka File > Add files. Markera de bilder du vill jobba med ([Ctrl] + [A] markerar alla) och klicka på Add. Om du har en 32-bitars version kommer programmet troligen varna dig att bilderna är för stora och fråga om du vill krympa dessa automatiskt, gör det.

2) Nu bör filerna dyka upp i en lista uppe till vänster i fältet Input Files.

3) Klicka Stack > Align & Stack All (Both). Nu startar stackingprocessen med de båda metoderna PMax och DMap. PMax ger i regel bättre detaljer som borst/små hår men också för hög kontrast och i vissa fall fel färger. DMap ger en mjukare och mer behaglig bild men även en "halo" runt borst. Båda metoderna kan ge halvt genomskinliga förgrundsdetaljer. Vilken metod som är bäst beror på motivet så är du osäker kan du lika gärna köra båda.

4) När programmet börjar med DMap-metoden dyker en dialogruta upp som ber om Contrast Threshold. Dra reglaget tills så mycket som möjligt utom själva motivet är svart, detta talar om för programmet vad som är relevant i bilden. Se bild nedan. Tryck OK när du är nöjd.5) När programmet "tuggat färdigt" finns två filer i rutan nere till vänster Output Images. En PMax och en DMap. Titta på filerna och bestäm vilken som gav bäst resultat i det stora hela, dvs. kräver minst korrigeringar för att bli perfekt. Vanligen DMap.

6) Markera den bästa bilden för att jobba vidare, klicka därefter Edit > Start Retouching. Zerene Stacker förbereder nu bilden för att förbättra resultatet.

7) Markera den bild som du vill hämta förbättringarna ifrån, vanligen PMax. Nu kan du måla i högerbilden med informationen från vänsterbilden. Ändra storlek på penseln med rullhjulet på musen (eller symbolerna '[' {[Alt Gr]+ [8]} respektive ']' {[Alt Gr]+ [9]}).

Halvt genomskinliga problem korrigeras med relevant ursprungsbild, även bakgrund kan behöva hämtas från någon av ursprungsbilderna.


8) Håll in [mellanslag] och dra med musen för att flytta runt bilden. Håll in [Shift] och rulla på mushjulet eller klicka och dra upp/ned med musen för att bläddra bland källbilderna tills du hittar den bild du vill hämta information ifrån. Tryck på [S] för att visa källbilden istället för den du jobbar med, bra för att jämföra detaljer om arbetsbilden är i helskärm.

Det finns en videoguide för retouching här.

9) När du är nöjd med ändringarna klickar du Edit > Commit Retouching. En ny output-bild "retouched" skapas nu.

10) För att spara den retouchade bilden klickar du File > Save Output Image(s). Notera att det finns ett reglage för att justera Jpeg-komprimeringen.

11) Hela projektet kan sparas så slipper du göra om PMax, DMap och retouching om du vill jobba vidare med projektet senare. Du hittar det under File > Save Project As. Projekt tar dock upp ungefär dubbelt så mycket hårddiskutrymme som originalfilerna...


Det var den sista teorikvällen i makrofotokursen, nästa träff blir i gryningen torsdagen den 6:e juni. Vi samlas vid Piren-parkeringen 03:30 och promenerar sedan till Roths äng och jagar stillasittande insekter. Med reservation för regn och/eller hård blåst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar