2023-04-07

Svartvita salongen 2023

 LUDVIKA FOTOKLUBB 

har nöjet att inbjuda till 

SVARTVITA SALONGEN DALARNA 2023 


Medlemmar i Dalarnas fotoklubbar samt medlemmar i andra verksamheter i Dalarna med fotografi på programmet inbjuds till svartvit fotosalong i Sädesmagasinet på Hammarbacken i Ludvika. 


Salongen inleds med vernissage och redovisning av bedömningen söndagen den 2 juli 2023 kl. 14.00 och pågår till och med lördag den 8 juli. Vernissagen avslutas kl. 16. Övriga dagar är utställningen öppen kl. 14 – 18. 


REGLER: Salongen avser enstaka svartvita bilder med fritt motivval. Framställningssättet är valfritt så länge ursprunget är fotografiskt. Men de ska vara monokroma. Det betyder att toning i t.ex. sepia är tillåtet, däremot inga färginslag. Varje fotograf får delta med högst fyra bilder och ska äga upphovsrätten till dem. Bilder som tidigare varit uttagna till Svartvita Salongen får inte delta. Bilderna ska vara monterade. Längsta sida, inklusive eventuell passepartout, får vara högst 60 cm. Ramar är ej tillåtna. 


Bilderna ska vara märkta på baksidan med fotografens namn, fotoklubb eller organisation, bildtitel samt eventuell hängningsinstruktion. Namnlista från fotoklubben/organisationen finns som bifogad fil. 


Årets jury är Maria Skörvald och Carina Gamisch. De kommer att välja ut ett 60-tal bilder för visning och har möjlighet att utdela plaketter och diplom till de bilder som de anser vara förtjänta av det. 


Bilderna sänds klubb- eller organisationsvis till: Ludvika Fotoklubb Östra Storgatan 26B 771 50 Ludvika 


Deltagaravgiften är 200 kr per deltagare. Den insätts klubb- eller organisationsvis på bankgiro 5444-1290 Ludvika Fotoklubb Senaste inlämningsdag är den 30 April 2023. Poststämpeln gäller. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar