2022-05-04

Svartvita salongen återkommer 2023

 Vårt återkommande arrangemang Svartvita salongen har ju varit vilande under pandemin. Då många klubbar, inklusive vi själva, just återstartat verksamheten och tiden känns lite väl knapp för att genomföra ett bra arrangemang i år har vi beslutat att Svartvita salongen återkommer 2023.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar